Nieruchomość-dom

Sprzedajesz odziedziczony dom? Pamiętaj o fiskusie

Kwestie opodatkowania w przypadku otrzymania i gospodarowania spadkiem w Polsce bywają kłopotliwe i niejasne dla wszystkich. Jednym ze szczególnych przypadków, w których warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy podatkowe, jest sprzedaż odziedziczonej nieruchomości.

Podatek od sprzedaży nieruchomości i podatek od spadku nieruchomości są bardzo często mylone przez podatników. Gdy sprzedawana zostaje nieruchomość nabyta przez spadek, przychód z jej sprzedaży zostaje objęty podatkiem PIT. W przypadku spadku nieruchomości istnieje szereg ulg podatkowych, takich jak zwolnienie od podatku osób będących najbliższymi członkami rodziny (małżonek, dziecko, pasierb, rodzeństwo). Ulga będzie miała miejsce jedynie w przypadku, gdy fakt otrzymania spadku zgłosi się do urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od objęcia spadku. W przeciwnym wypadku, należy uiścić zobowiązanie w wysokości 3-20% wartości otrzymanego spadku.

Odrębną kwestią jest zapłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości. Podatek ten należy uregulować, jeśli sprzedaje się nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca (nie jest istotne, którego dnia spadkobierca rzeczywiście przejął nieruchomość). Tego podatku jednak można również uniknąć, jeśli środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczymy ponownie na zakup nieruchomości (odnosi się to zarówno do sprzedaży własnej nieruchomości, jak i tej odziedziczonej) w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym odziedziczona nieruchomość została sprzedana.

Wydatek na cele mieszkaniowe, który zwalnia z podatku po sprzedaży nieruchomości, to m.in.:

  • nabycie całego, części bądź udziału w budynku mieszkalnym,
  • nabycie lokalu mieszkalnego (stanowiącego odrębną własność)
  • nabycie całego bądź udziału w gruncie budowlanym,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego
  • spłatę kredytu na cele mieszkaniowe (zaciągniętego przed dniem sprzedaży odziedziczonej nieruchomości)

Gdy Urząd Skarbowy dojdzie do wniosku, że zakupiona przez spadkobiercę nieruchomość realizuje cel komercyjny (np. jest wynajmowana), spadkobierca zostanie obciążony podatkiem z tego tytułu. Jak widać, każdy z przypadków może oznaczać inne opodatkowania, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z przepisami, a najlepiej skonsultować nasza indywidualną sytuację ze specjalistą.