podatek-cit

Wszystko o CIT-8

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat. Składać go powinny osoby prawne, które płacą podatek dochodowy – głównie spółki z o.o., akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe i fundacje, a zwolnione z niego są spółki bez osobowości prawnej, czyli spółki jawne, cywilne, komandytowe itp, a spośród osób prawnych – jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne.

Deklarację składa się do maksymalnie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (w przypadku pokrycia się z rokiem kalendarzowym – do 31 marca kolejnego roku), a data złożenia deklaracji przypada na datę pieczątki pocztowej, a nie termin dostarczenia do urzędu. Podatek CIT różni się od pozostałych tym, że w ciągu roku podatkowego podatnik płaci zaliczkę na jego poczet, a po zakończeniu roku składa zeznanie o wysokości dochodu bądź ewentualnie osiągniętej stracie i na podstawie tego reguluje się powstałą różnicę.