Wszystko o CIT-8

podatek-cit

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat. Składać go powinny osoby prawne, które płacą podatek dochodowy – głównie spółki z o.o., akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe i fundacje, a zwolnione z niego są spółki bez osobowości prawnej, czyli spółki jawne, cywilne, komandytowe itp, a spośród osób prawnych – jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne.

Czytaj dalej