Budowa domu

Budowa domu bez pozwolenia – zmiany w prawie budowlanym

Budowa domu jest zdecydowanie procesem stresującym i czasochłonnym, a każda dodatkowa wizyta w urzędach w żaden sposób go nie ułatwia. Jest jednak dobra wiadomość dla wszystkich osób, które zamierzają w najbliższej przyszłości zacząć budować dom jednorodzinny – od końca czerwca 2015 roku przestaje istnieć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Mimo tego, że budowa nowego domu nie będzie wymagała uzyskania urzędowego pozwolenia, nie można będzie mówić o budowlanej „samowolce”. Sąsiedzi nadal będą mieli wpływ na to, jakie budynki powstają w ich okolicy – teraz jednak zwracać będą musieli uwagę na miejscowe plany zabudowania oraz warunki zabudowy. Zostaną oni informowani o każdorazowych zmianach w swoim sąsiedztwie, na które będą mogli zareagować jeśli nie będą im one odpowiadać. Jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, czy ich głos zostanie uwzględniony – zależy to od tego, czy zareagują odpowiednio wcześnie.

Zmiany w prawie budowlanym

Nowelizacja Prawa Budowlanego, podpisana w marcu 2015 roku, zniosła obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, co było dla budujących sporym utrudnieniem i nierzadko opóźniało budowę. Jednak zgodnie z prawem, inżynierowie budowlani i architekci, jako zawody zaufania publicznego, również są uprawnieni do sprawowania funkcji kontrolnej, dlatego angażowanie do tego administracji państwowej jest zbędne. Organy państwowe pełnią funkcję głównie władczą, i na tym właśnie będą się skupiać.

Tym co powodowało opóźnienia budowy, były nie tylko procedury administracyjne, ale także ówczesne przepisy prawa budowlanego, które stanowiło, iż decyzję o zezwoleniu na budowę można było zaskarżyć (szczególnie przez sąsiadów, którym nie odpowiadał projekt nowego budynku). Obecnie możliwość wniesienia zaskarżenia pozwolenia na budowę została zniesiona, a jeśli sąsiedzi będą mieli obiekcje co do planowanej budowy, będą oni musieli zgłosić je odpowiednio wcześnie. Jednak w przypadku, gdy projekt jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy oraz miejscowym planem zagospodarowania, nie ma podstaw do tego aby się mu sprzeciwić.

Jak to wygląda w praktyce

Nowe przepisy prawa budowlanego stanowią, iż jedyne co osoby pragnące wybudować dom jednorodzinny będą musiały zrobić, to zgłosić taki zamiar do starostwa powiatowego (wraz z projektem planowanej zabudowy). Kolejna korzystna zmiana to zniesienie obowiązku załączania oświadczeń o zapewnieniu wody, energii, gazu i ciepła, a także zgłaszania nadzorowi budowlanemu planowanego rozpoczęcia robót budowlanych.

Dodaj komentarz