zmiany-kodeks-pracy

Duże zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 roku

Rok 2016 przyniósł duże zmiany w Kodeksie pracy. Wprowadzono limit na zawieranie umów na czas określony – teraz pracownik będzie mógł podpisać z jednym pracodawcą jedynie trzy tego typu umowy, a okres ich trwania nie może łącznie przekraczać 33 miesiące. Dzięki tej zmianie pracownicy pracujący na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz Ci zatrudnieni na czas określony będą niemalże na równi, jeśli chodzi o ich pozycję w firmie.

Zmiana dotknęła również umowy na okres próbny – od teraz musi ona zawierać skonkretyzowany cel takiego okresu próbnego, przez co będzie można ograniczyć przedłużanie tego typu umów przez pracodawcy. Jedyną ewentualnością, gdy zezwala się na ponowne podpisanie umowy o pracę na okres próbny, jest przypadek, w którym pracownik zostaje zatrudniony u tego samego pracodawcy na zupełnie inne stanowisko, wymagające odmiennych kwalifikacji i obowiązków. Kolejne zmiany dotyczą okresu wypowiedzeń, którego długość będzie teraz zależeć nie od rodzaju umowy, a od długości jej trwania.