audyt

Audyt – czy jest się czego obawiać?

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim – czas audytów. Już samo słowo „audyt” dla wielu przedsiębiorców i pracowników wywołuje negatywne skojarzenia, kojarzy się przeważnie z inspekcją, co sprawia że należy on do wyczekiwanych okresów. Jednak czy obawy te są słuszne?

Czym jest audyt?

Najprościej mówiąc, audyt to bezstronna i rzetelna ocena poszczególnych działań podmiotów gospodarczych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i założeniami. Ma on na celu oprócz skontrolowania danego sektora przedsiębiorstwa, wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie zmian, jeśliby wystąpiły jakieś nieprawidłowości. Dla pracowników kojarzy się to przeważnie z inspekcją, co sprawia że należy on do wyczekiwanych okresów w pracy.

Podział i cel audytów

Audyty można podzielić ze względu na przedmiot podlegający ocenie, np. pracowniczy, podatkowy czy finansowy oraz na wewnętrzny (dokonywany przez zatrudnionych przez firmę audytorów) i zewnętrzny (zlecany niezależnym rewidentom). Profesjonalne firmy audytorskie skupiają w swoich szeregach audytorów specjalizujących się w różnych branżach, albowiem przeprowadzenie takiego typu wiąże się z różnicami zależnymi od sektora w którym działa przedsiębiorstwo. Najczęściej przeprowadzane są audyty finansowe, zlecane w celu sprawdzenia przez inwestorów czy ich pieniądze są dysponowane w prawidłowy sposób oraz zapewnienia przejrzystości i bezbłędności księgowania w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego. Audyt finansowy w Warszawie i innych centrach gospodarczych Polski, jest często w oferowany przez firmy zajmujące się również księgowością, co skraca czas trwania takiej kontroli.